marathi (TET-2018 ) 02

Marathi TEST (TET-2018 ) 02

महा टी ई टी २०१८ मध्ये आलेल्या प्रश्नांवर आधारित आजची टेस्ट. 

Marathi language Online test series for MAHA TET

285

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

Marathi tet

MARATHI TEST (2018) 02

1 / 10

अनियमित पाणिपूरवठ्याबाबत महानगरपालिकेला लिहिलेले …… पत्र कोणत्या प्रकारचे असेल ? (2018)

2 / 10

‘ आस्था ‘ या शब्दाचा विरुध्दर्थि  शब्द कोणता ? (2018)

3 / 10

पुढीलपैकी आज्ञार्थी वाक्य कोणते ? (2018)

4 / 10

‘सर्वच कलाकारांचा अप्रतिम अभिनय पाहून प्रेक्षकांचे ……….. ‘ योग्य  वाक्यप्रचार कोणते ? (2018)

5 / 10

पुढीलपैकी  निश्चितपणे एकवचनि शब्दाचा पर्याय कोणता ? (2018)

6 / 10

पुढीलपैकी वेगळ्या अर्थाचा शब्द कोणता ? (2018)

7 / 10

‘ नीर ‘ या शब्दाला  समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ? (2018)

8 / 10

खालील वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार ओळखा ? (2018)

‘ अर्जुन नेहमीच मदत करण्यास तयार असे ‘

9 / 10

पुढीलपैकी  अशुध्द शब्द कोणता ? (2018)

10 / 10

वाक्यातिल किर्यापदाचा प्रकार ओळखा . (2018)

‘ ताप उतरल्यामुळे ऋतुराजाला आता चालवते .

Your score is

The average score is 68%

0%

Marathi language Online test series for MAHA TET

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०३/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
०५/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

मराठी भाषेवर आधारित क्वीज दिलेले आहेत क्वीज च्या पुढील येथे क्लिक करा वर क्लिक करावे .

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१० /०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२०/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

new test 2021

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१८/०९/२०२१ (२०१६ )क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१९/०९/२०२१ (२०१६ )क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
marathi new test 01 ( 2016)क्वीज साठी येथे क्लिक करा
Marathi new test 02 ( 2016)क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
MARATHI TEST (TET-2017 ) 01क्वीज साठी येथे क्लिक करा
MARATHI TEST (TET-2017 ) 02क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
MARATHI TEST (TET-2018 ) 01क्वीज साठी येथे क्लिक करा

Marathi language Online test series for MAHA TET

10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!