Marathi new test 02 ( 2016)

Marathi new test 02 ( 2016)

२०१६ मध्ये आलेल्या प्रश्नावर आधारित आजची टेस्ट .

553

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

Marathi tet

MARATHI TET (2016) 02

1 / 10

‘ययाती ‘या साहित्यकुतीचे लेखक कोण आहेत ? (tet-२०१६)

2 / 10

‘सामान्यत : स्त्रियांना दागदागिने व भारी कपड्यांची भारीच आवड असते .’ यातील ‘भारी ‘हा शब्दाच्या कोणत्या जातीमध्ये येतो ?  (tet-२०१६)

3 / 10

गटात न बसणारा शब्द कोणता ? (tet-२०१६ )

4 / 10

खालीलपैकी स्वरादी वर्ण कोणते ?  (tet-२०१६ )

5 / 10

विरुध्दार्थी चुकीची जोडी ओळखा : (tet-२०१६ )

6 / 10

सर्वनामाचे  एकंदर किती प्रकार पडतात ? (tet -२०१६ )

7 / 10

कोणत्या नामाचे वचन बदलत नाही ? (tet -२०१६ )

8 / 10

प्रसिद्ध  लेखक चिं.त्र्ण .खानोलकर यांचे टोपणनाव कोणते ?  (tet-२०१६)

9 / 10

‘मान्य ‘ या शब्दापासून तयार होणारा उपसर्गयुक्त अचूक शब्द कोणता ? (tet-२०१६)

10 / 10

“हो तर ,अगदी बरोबर ,एकशे दहा मोहरा होत्या .” वाक्यप्रकार ओळख :  (tet- २०१६)

Your score is

The average score is 66%

0%


maha tet Marathi telegram channelClick here
maha tet Urdu telegram channelClick here

online preparation for maha tet Marathi and Urdu

subjectMarathiUrdu
first languageClick hereClick here
mathClick hereClick here
science/EVSClick hereClick here
ENGLISHClick hereClick here
social studiesClick hereClick here
child pedagogyClick hereClick here

Maha TET will be held on October 31, 2021

10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!