MARATHI TEST (TET-2018 ) 01

MARATHI TEST (TET-2018 ) 01

महा टी ई टी २०१८ मध्ये आलेल्या प्रश्नांवर आधारित आजची टेस्ट. 

Marathi language Online test series for MAHA TET

221

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

Marathi tet

MARATHI TEST (TET-2018) 01

1 / 10

‘सर्वच कलाकारांचा अप्रतिम अभिनय पाहून प्रेक्षकांचे ……….. ‘ योग्य  वाक्यप्रचार कोणते ? (2018)

2 / 10

खालील वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार ओळखा ? (2018)

‘ अर्जुन नेहमीच मदत करण्यास तयार असे ‘

3 / 10

पुढीलपैकी कोणता शब्द उपसर्गघटित  नाही ? (2018)

4 / 10

पुढीलपैकी वेगळ्या अर्थाचा शब्द कोणता ? (2018)

5 / 10

अनियमित पाणिपूरवठ्याबाबत महानगरपालिकेला लिहिलेले …… पत्र कोणत्या प्रकारचे असेल ? (2018)

6 / 10

‘ नीर ‘ या शब्दाला  समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ? (2018)

7 / 10

पुढील वाक्यात चुकीच्या जागी दिलेले विरामचिन्ह कोणते ? आजोबा राजूला म्हणाले , ” शाब्बास मला तुझा अभिमान वाटतो ! ”  (2018)

8 / 10

खालील वाक्यातील काळ ओळखा . (2018)

मी तुला नेहमी पत्र पाठवत जाईन

9 / 10

पुढीलपैकी  अशुध्द शब्द कोणता ? (2018)

10 / 10

पुढील वाक्यात चुकीच्या जागी दिलेले विरामचिन्ह कोणते ? आजोबा राजूला म्हणाले , ” शाब्बास मला तुझा अभिमान वाटतो ! ”  (2018)

Your score is

The average score is 62%

0%

मागील प्रश्न पत्रिका वर आधारित Online test series for MAHA TET (Marathi)

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०३/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
०५/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

मराठी भाषेवर आधारित क्वीज दिलेले आहेत क्वीज च्या पुढील येथे क्लिक करा वर क्लिक करावे .

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१० /०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२०/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

new test 2021

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१८/०९/२०२१ (२०१६ )क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१९/०९/२०२१ (२०१६ )क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०३/१०/२०२१ (२०१७ )क्वीज साठी येथे क्लिक करा
०४/१०/२०२१ (२०१७ ) क्वीज साठी येथे क्लिक करा

Marathi language Online test series for MAHA TET

online test series for ctet


maha tet Marathi telegram channelClick here
maha tet Urdu telegram channelClick here

online preparation for maha tet Marathi

subjectMarathi
first languageClick here
mathClick here
science/EVSClick here
ENGLISHClick here
social studiesClick here
child pedagogyClick here

Maha TET will be held on October 31, 2021

10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!