MARATHI TEST (TET-2017 ) 02

MARATHI TEST (TET-2017 ) 02

महा टी ई टी २०१७ मध्ये आलेल्या प्रश्नांवर आधारित आजची टेस्ट. 

355

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

Marathi tet

MARATHI TEST (TET-2017) 02

1 / 10

‘ सरकारी आदेशाची  ………………………………. तिला चांगले महागात पडले . (२०१७)

2 / 10

‘बनगरवाडी ‘ या पुस्तकाचे लेखक पुढीलपैकी कोण ? (२०१७)

3 / 10

पुढीलपैकी वेगल्या अर्थाचा शब्द कोणता ? (२०१७)

4 / 10

‘त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे ‘ हे  ……………………………… म्हणून प्रसिद्ध आहेत . (२०१७)

5 / 10

पुढीलपैकी कोणता पर्याय उपसर्ग नाही ? (२०१७)

6 / 10

कमळ ,या शब्दचा समानार्थी  नसलेला शब्द कोणता ? (२०१७)

7 / 10

पुढीलपैकी कोणत्या संताची रचना ‘भारुड ‘ म्हणून प्रसिद्ध आहे ? (२०१७)

8 / 10

खालीलपैकी कोणता शब्द अशुद्ध नाही

9 / 10

‘ ज्याला जे जे हवे ; त्याला  ते मिळे देवा ‘ या वाक्याचा प्रकार ओळखा . (२०१७ )

10 / 10

शब्दाच्या जातीपैकी एकून किती शब्दजाती ‘अविकारी ‘ आहेत ? (२०१७ )

Your score is

The average score is 55%

0%

मागील प्रश्न पत्रिका वर आधारित Online test series for MAHA TET (Marathi)

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०३/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
०५/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

मराठी भाषेवर आधारित क्वीज दिलेले आहेत क्वीज च्या पुढील येथे क्लिक करा वर क्लिक करावे .

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१० /०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२०/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

new test 2021

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१८/०९/२०२१ (२०१६ )क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१९/०९/२०२१ (२०१६ )क्वीज साठी येथे क्लिक करा

Marathi language Online test series for MAHA TET

Marathi language Online test series for MAHA TET

online test series for ctet


maha tet Marathi telegram channelClick here
maha tet Urdu telegram channelClick here

online preparation for maha tet Marathi and Urdu

subjectMarathiUrdu
first languageClick hereClick here
mathClick hereClick here
science/EVSClick hereClick here
ENGLISHClick hereClick here
social studiesClick hereClick here
child pedagogyClick hereClick here

Maha TET will be held on October 31, 2021

रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023