शिक्षक अभियोग्यता चाचणी 2023 | tait- teacher aptitude test in february 2023

Spread the love

Table of Contents

tait- teacher aptitude test in february 2023 शिक्षक अभियोग्यता चाचणी

 tait- teacher aptitude test in february 2022 – शिक्षक भरती साठी असणारी मुख्य परीक्षा TAIT ( Teacher Aptitude and Intelligence Test ) शिक्षक अभियोग्यता चाचणी फेब्रुवारी 2022 मध्ये होणार ! TAIT- Teacher aptitude test in February 2022

महाराष्ट्र मध्ये हि online पेक्षा दुसर्यांदा होत आहे . व TET पास/ बी.एड.पास असणाऱ्यांना ही परीक्षा देता येईल .

TAIT(शिक्षक अभियोग्यता चाचणी) काय आहे?  .

महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी ही पूर्णपणे वस्तुनिष्ट बहुपर्यायी स्वरुपाची असून सदरील चाचणी ही मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी भाषा माध्यमात उपलब्ध असेल. 

सदरील परीक्षा ही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येईल. सर्व साधारणपणे परीक्षेचा शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीचा अभ्यासक्रम व गुणभार आपणास पुढीलप्रमाणे पाहता येईल.(२०१७ नुसार)

घटकएकूण प्रश्नएकूण गुण
1.   अभियोग्यता120120
2.   बुध्दिमत्ता8080
एकूण200200

maha tait 2023 apply now

सदरील चाचणी ही एकून २०० प्रश्नांची व २०० गुणांची असेल, म्हणजेच प्रत्येक प्रश्नासाठी एक गुण देण्यात येईल.

 महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी ही प्रामुख्याने अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता या दोन घटकांवर आधारित असेल. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी मध्ये शेकडा ६०% म्हणजेच १२० प्रश्न हे अभियोग्यता या घटकावर आधारित असतील, तर शेकडा ४०% म्हणजेच ८० प्रश्न हे बुद्धिमत्ता या घटकावर आधारित असतील.

अभियोग्यता या घटकामध्ये गणितीय क्षमता, तर्क क्षमता, वेग आणि अचूकता, इंग्रजी भाषिक क्षमता,मराठी भाषिक क्षमता, अवकाशीय क्षमता, कल/आवड, समायोजन/ व्यक्तिमत्व इत्यादी उपघटकांचा सर्वसाधारणपणे समावेश करण्यात येईल.

बुद्धिमत्ता या घटकामध्ये आकलन, वर्गीकरण,सांकेतिक भाषा,लयबध्द मांडणी, समसंबंध, कुट प्रश्न, क्रम-श्रेणी, तर्क व अनुमान इत्यादी उपघटकांचा सर्वसाधारणपणे समावेश करण्यात येईल. 

MAHA-TAIT 2021 च्या रेगुलर अपडेट आणि स्टडी मटेरियलसाठी खालील लाल बेल आइकॉनवर क्लीक करुण Allow वर क्लीक करा. तसेच आपले कही प्रश्न व अभिप्राय असतील तर खाली कोमेंट करा.

Maha TET will be held on NOVEMBER 21, 2021

पात्रता

MAHA-TAIT 2021 महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी करीता 

इयत्ता १ ली ते ८ वी मधील शिक्षक पदाकरिता महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) नियमावली , १९८१ मध्ये विहित केलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केलेले तसेच इयत्ता ९ वी ते १२ वी करिता उक्त नियमावलीत विहित केलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक अहर्ता धारण केलेले उमेदवार सदर परीक्षेस पात्र असतील.

शिक्षक अभियोग्यता चाचणी .

Q&A in marathi

TAIT शिक्षक अभियोग्यता चाचणी कधी होणार आहे ? new

फेब्रवारी २०२२ चे शेवटच्या आठवड्यात

TAIT म्हणजे काय ?

TAIT म्हणजे शिक्षक भरती साठी असणारी मुख्य परीक्षा TAIT ( Teacher Aptitude and Intelligence Test ) शिक्षक अभियोग्यता चाचणी .

या पूर्वी TAIT- Teacher aptitude परीक्षा कधी झाली होती ?

या पूर्वी हि परीक्षा २०१७ मध्ये झाली होती .

TAIT- Teacher aptitude परीक्षा कोठे आयोजित केली जाते ?

सदर परीक्षा online आयोजित केली जाते. आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा विभाग मध्ये जेथे कॉम्पुटर ची व्यवस्था असते उदाह. शाळा , कॉलेजमध्ये, महाविद्यालय, मध्ये हि परीक्षा आयोजित केली जाते.

TAIT- Teacher aptitude test साठी वयोमर्यादा काय आहे ?

वयाची अट नाही . (२०१७ मध्ये अट नव्हती )

TAIT- Teacher aptitude test परीक्षा साठी मानवी हस्तक्षेप संभाव आहे काय?

नाही . कारण सदर परीक्षा संगणक प्रणाली वर आधारित असते व जसे तुमची परीक्षा संपते तुमचे निकाल स्क्रीन वर दाखवले जाते.

jumbo test series for Urdu and Marathi maha tet 2021

TAIT(शिक्षक अभियोग्यता चाचणी) परीक्षा पात्र /अपात्र निकाला वर आधारित असते काय?

नाही . हि परीक्षा पात्र /अपात्र वर आधारित नसते . तुमच्या राज्य स्तर/संवर्ग निहाय मेरीट वर तुमची नौकरी आधारित असते. (तम्ही tait दिली म्हणजे जॉब मिळाली असे नाही )

TAIT(शिक्षक अभियोग्यता चाचणी) परीक्षा देण्यासाठी पात्रता काय असेल?

१ ते ५वी शिकवणार्‍या शिक्षकासाठी = टी ई टी १ ते ५ पात्र असणे .

६ ते ८ वी शिकवणार्‍या शिक्षकासाठी = टी ई टी ६ ते ८ पात्र असणे .

९ ते १० वी शिकवणार्‍या शिक्षकासाठी = बी.एड. पास , टी ई टी पात्र , ची गरज नाही

जुनीयर कॉलेज शिकवणार्‍या शिक्षकासाठी = टी ई टी पात्र , ची गरज नाही

TAIT परीक्षा महाराष्ट्र मध्ये एकाच वेळी होते काय ?

tait परीक्षा संगणक प्रणाली वर आधारित असल्या मुळे एकाच वेळी घेणे शक्य नाही कारण परीक्षार्थी संख्या व संगणक संख्ये मध्ये भरपूर तफावत असते.

मी टी.ई.टी. अपात्र आहे . मी हि परीक्षा देवू शकतो काय ?

नाही.

मी टी.ई.टी. अपात्र आहे .पण मी बी.एड. पास आहे , मी हि परीक्षा देवू शकतो काय ?

हो. (२०१७ नुसार)

शासकीय/ संस्थे मध्ये नौकरी साठी TAIT-शिक्षक अभियोग्यता चाचणी देणे गरजेचे आहे काय ?

होय . कारण शासनाने शासकीय/ संस्थे मध्ये नौकरी साठी हि परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे . पवित्र पोर्टल द्वारे भारती केले जाते. (भविष्यात पवित्र पोर्टल द्वारा भारती होईल कि नाही सांगता येणार नाही . )

महा टी ई टी result

tait चे अर्ज कोठे करायचे ?

online अर्ज करू शकता . http://mahapariksha.gov.in/ (२०१७ नुसार ) आता हि साईट बंद आहे . लवकरच शासना कडून कळवण्यात येईल .

TAIT कोणत्या माध्यमातून देता येते ?

इंग्रजी,मराठी , उर्दू माध्यमातून ही परीक्षा देता येते.

पवित्र पोर्टल काय आहे?

TAIT(शिक्षक अभियोग्यता चाचणी ) दिल्या नंतर पवित्र पोर्टल वर आपली व गुणांची नोंदणी करवायची आहे. व भविष्यातील शिक्षक भरती पवित्र पोर्टल द्वारा होणार आहे. (सदस्थितीत पवित्र पोर्टल साईट डाउन आहे. अपडेट जाणण्या साठी आमच्या साईट ची नोटिफिकेशन ऑन करा. )

Library Q And A Icon

Q&A english

When will the TAIT Teacher Aptitude Test take place? new

In the last week of February 2022

What is TAIT?

TAIT is the main test for teacher recruitment TAIT (Teacher Aptitude and Intelligence Test) Teacher Aptitude Test.

When was TAIT exam held before?

Earlier this exam was held in 2017.

Where is TAIT exam conducted?

This exam is conducted online. In your district or department where the computer system is available e.g. This exam is conducted in school, college, university.

What is the age limit for TAIT- Teacher aptitude test ?

No age condition. (No condition in 2017)

Is human intervention possible for this TAIT- Teacher aptitude test ?

No. Because this exam is based on the computer system and as soon as your exam is over your result is displayed on the screen.

Is this test based on eligible / ineligible result?

No. This exam is not based on eligibility/ineligibility. Your job is based on your state-level / cadre-wise merit. (Giving tait does not mean getting a job)

What are the qualifications for TAIT- Teacher aptitude test ?

For teachers teaching 1st to 5th = to be eligible for TET 1 to 5.

For 6th to 8th grade teachers = TET 6 to 8 qualification.

For 9th to 10th class teachers = B.Ed. Pass, TET eligible, is not required

There is no need for TET qualification for Junior College teacher

Are TAIT exams held simultaneously in Maharashtra?

Since the tait exam is based on the computer system, it is not possible to take it at the same time as there is a big difference between the number of candidates and the number of computers.

I am a T.E.T. Is ineligible. Can I take this test?

No.

I am a T.E.T. eligible.Im b.ed. Passed, can I take this exam?

Yes. (As of 2017)

Is it necessary to take this exam for a job in a government/institution?

Yes. This is because the government has made this examination mandatory for jobs in government/institutions. Bharati is done through the PAVITRA portal.

Where to apply for TAIT- Teacher aptitude test ?

You can apply online. http://mahapariksha.gov.in/ (as of 2017) This site is now closed. The government will inform soon.

TAIT can be given through which medium?

This exam can be given through English, Marathi, Urdu medium.

What is the PAVITRA portal?

After giving TAIT (Teacher Aptitude Test), you have to register your marks on the PAVITRA portal. And the future teacher will be through Pavitra Portal. (Currently, the PAVITRA portal site is down. Turn on the notification of our site to know the updates.)

2 thoughts on “शिक्षक अभियोग्यता चाचणी 2023 | tait- teacher aptitude test in february 2023”

Leave a Comment

सीटेट august 2023 का रिजल्ट जारी, डिजी लॉकर पर ऐसे चेक करें परिणाम गणेश चतुर्थी शुभकामनाएँ; download wishing hd images हिंदी दिवस पर निबंध हिंदी दिवस 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी दिवस भाषण संग्रह
सीटेट august 2023 का रिजल्ट जारी, डिजी लॉकर पर ऐसे चेक करें परिणाम गणेश चतुर्थी शुभकामनाएँ; download wishing hd images हिंदी दिवस पर निबंध हिंदी दिवस 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी दिवस भाषण संग्रह