maha tet 2021 Interim answer sheet

maha tet 2021 अंतरिम उत्तरपत्रिका

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे मार्फत रविवार दिनांक 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्रमांक 1 पेपर क्रमांक 2 ची अंतरिम म्हणजे तात्पुरती उत्तर सूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. > प्रसिद्धी पत्रक

paper 1 Antrim answer sheet maha tet 2021

भाषा अंतरिम उत्तर सूची
Marathidownload
English download
Urdu download
Hindi download
Bengali download
Kannad download
Telugu download
Gujarati download
Sindhi download

paper 2 Antrim answer sheet

subject (math -science) maha tet 2021

भाषा अंतरिम उत्तर सूची
Marathidownload
English download
Urdu download
Hindi download
Bengali download
Kannad download
Telugu download
Gujarati download
Sindhi download

subject (social science) maha tet 2021

भाषा अंतरिम उत्तर सूची
Marathidownload
English download
Urdu download
Hindi download
Bengali download
Kannad download
Telugu download
Gujarati download
Sindhi download

click here for objection

प्रश्नपत्रिकेतील कोणत्याही प्रश्नाबाबत किंवा पर्यायी उत्तरा बाबत त्रुटी किंवा आक्षेप असल्यास ते परीक्षा परिषदेकडे दिनांक 8 डिसेंबर 2021 अखेरपर्यंत पाठवता येतील.

सदर आक्षेप /त्रुटी बाबतचे निवेदन महा टी ई टी ची संकेतस्थळावर परीक्षार्थी लॉगीन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे .

आक्षेप नोंदणी या लिंक द्वारे परिषदेकडे पाठविण्यात येतील . आक्अषेप नोंदविण्क्षय करिता इतर कोणतेही पर्ययाय उपलब्ध नसून फक्त तुमच्या लॉगीन वरूनच आपले आक्षेप नोनाद्विता येतील.

आक्षेपांचा विचार करून विषय तज्ञांचा अभिप्राय नुसार अंतिम उत्तरसूची याचा अवकाश प्रसिद्ध करण्यात येईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. https://mahatet.in/

Teacher aptitude test in February 2022

अभियोग्यीता परीक्षा (प्रश्नोत्तर २०२२ )

3 thoughts on “maha tet 2021 Interim answer sheet”

Leave a Comment

10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!