Marathi TEST (TET-2020 ) 02

Marathi TEST (TET-2020 ) 02

महा टी ई टी 2020 मध्ये आलेल्या प्रश्नांवर आधारित आजची टेस्ट. 

Marathi language Online test series for MAHA TET 

135

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

Marathi tet

MARATHI TEST (TET – 2020) 02

1 / 10

पुढीलपैकी विरुध्द लिंगी शब्दाची चुकीची जोडी ओळखा .(2020)

2 / 10

पुढीलपैकी योग्य वाक्यप्र्चार असलेला पर्याय कोणता ? (2020)

3 / 10

पुढीलपैकी कोणता दिवस ‘ बालिका दिन ‘ म्हणून साजरा करतात ? (2020)

4 / 10

शाळेच्या स्नेहसंमेलनासाठी मान्यवर लेखकांना पाहुणे म्हणून बोलविण्यासाठी लिहिलेले पत्र हे कोणत्या प्रकारचे असेल ? (2020)

5 / 10

वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात कोणती ? (2020)

घरशेजारी ठेवलेल्या गवताच्या गंजिला सकाळी अचानक आग लागली .

6 / 10

घोडे बांधण्याची किल्ल्यावरील जागा (2020)

7 / 10

पुढीलपैकी अशुद्ध शब्द – ओळखा . (2020)

8 / 10

डा . ए . पी . जे . अब्दुल कलाम यांची पुढिलपैकी  …………. ही ओळख नाही . (2020)

9 / 10

‘ गीताई ‘ या ग्रंथाचे लेखक कोण ? (2020)

10 / 10

पुढीलपैकी अर्थाच्या दुष्टिने गटात न बसणारा शब्द ओळखा . (2020)

Your score is

The average score is 61%

0%

Online test series for MAHA TET (Marathi)

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०३/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
०५/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

मराठी भाषेवर आधारित क्वीज दिलेले आहेत क्वीज च्या पुढील येथे क्लिक करा वर क्लिक करावे .

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१० /०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२०/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

new test 2021

2016

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
new test part 1 -2016क्वीज साठी येथे क्लिक करा
new test part 2 -2016क्वीज साठी येथे क्लिक करा

2017

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
new test part 1 -2017क्वीज साठी येथे क्लिक करा
new test part 2 -2017क्वीज साठी येथे क्लिक करा

2018

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
new test part 1 -2018क्वीज साठी येथे क्लिक करा
new test part 2 -2018क्वीज साठी येथे क्लिक करा

Marathi language Online test series for MAHA TET

Share this:

रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023