Marathi TEST (TET-2020 ) 01

Marathi TEST (TET-2020 ) 01

महा टी ई टी 2020 मध्ये आलेल्या प्रश्नांवर आधारित आजची टेस्ट. 

Marathi language Online test series for MAHA TET

264

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

Marathi tet

MARATHI TEST (TET-2020) 01

1 / 10

वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा . (2020)

कुत्रा भुंकू लागताच मुले पळू लागली .

2 / 10

पुढील वाक्यातील विशेषणाचा प्रकार कोणता ? (2020)

3 / 10

‘ कमळ ‘ या शब्दाला समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ? (2020)

4 / 10

पुढीलपैकी विरुध्दर्थी शब्दांची योग्य जोडी कोणती ? (2020)

5 / 10

पुढीलपैकी उपसर्गघटीत शब्द कोणता ? (2020)

6 / 10

‘ पिशवीत काय आहे हे कुणालाच माहिती नाही ‘ अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार कोणता ? (2020)

7 / 10

वाक्यात नसलेले विरामचिन्ह कोणते ? (2020)

मिनू सांगू लागली . ” आजोबा , वेबसाईट म्हणजे ‘ संकेत स्थळ ‘ . कळलं का आता ? “

8 / 10

‘ गडकरी ‘ हा माझ्या व्याख्यानाचा दूसरा आवडता विषय असेल . वाक्यातील  काळ ओळखा . (2020)

9 / 10

पुढीलपैकी वचनाची  योग्य जोडी कोणती ? (2020)

10 / 10

‘ पुजा उद्या येणार आहे ना ? ‘ वाक्याचा प्रकार कोणते ? (2020)

Your score is

The average score is 61%

0%

Online test series for MAHA TET (Marathi)

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०३/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
०५/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

मराठी भाषेवर आधारित क्वीज दिलेले आहेत क्वीज च्या पुढील येथे क्लिक करा वर क्लिक करावे .

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
०८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१० /०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
१६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
१८/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२०/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२२/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
२४/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा
२६/०८/२०२१क्वीज साठी येथे क्लिक करा

new test 2021

2016

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
new test part 1 -2016क्वीज साठी येथे क्लिक करा
new test part 2 -2016क्वीज साठी येथे क्लिक करा

2017

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
new test part 1 -2017क्वीज साठी येथे क्लिक करा
new test part 2 -2017क्वीज साठी येथे क्लिक करा

2018

अनु.क्रं.क्वीज सोडवण्या करिता खाली क्लिक करा
new test part 1 -2018क्वीज साठी येथे क्लिक करा
new test part 2 -2018क्वीज साठी येथे क्लिक करा

Marathi language Online test series for MAHA TET

रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023