cdp new test 2

cdp new test 2

बाल मानसशास्त्र 

२०१३ मधील आलेल्या प्रश्नावर आधारित आजची टेस्ट .

551

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

CDP

CDP TEST (2013)

२०१३ मधील आलेल्या प्रश्नावर आधारित आजची टेस्ट .

1 / 10

कातड्याच्या  निर्जीव  पट्याला अंधारात साप समजून आपण घाबरतो हे …………. चे उदाहरण आहे ?  (tet-2013 )

2 / 10

कोणतीही गोष्ट  जाणून घेण्यासाठी मनाने केलेली धडपड म्हणजे ………. होये .

3 / 10

एखाद्या मोठ्या समूहाचे वर्तन काही प्रसंगात कसे घडेल , यांच्या अंदाजासाठी ………. पध्दती अत्यंत उपयुक्त  असते ? (tet-2013)

4 / 10

अध्ययन  संक्रमनाची समानयीकरणाची  उपत्ती ………. यांनी  मांडली .  (tet -2013 )

5 / 10

सामाजिक निरीक्षणात्म्क   अध्ययन उपप्ती …………. यांनी मांडली . (tet -2013 )

6 / 10

प्र्तिकीरयामधील  जोशी किंवा आवेश वाढविणारी स्थिति  म्हणजे प्रेरणा  असे …… यांनी म्हटले आहे .  (tet -2013 )

7 / 10

साधक अभिसंधान पध्द्तिचा उदुगाता ……….. होय .   (tet – 2013 )

8 / 10

कवि ,लेखक , कलाकार ,चित्रपट ,यांतील कल्पना ………… प्रकारच्या असतात . (tet-2013 )

9 / 10

मानवी वर्तनाचे शास्त्र ते मानसशास्त्र अशी व्याख्या ……….. यांनी केली ? (tet -2013 )

10 / 10

अध्ययनविषयक  क्षेत्रीय  उपत्ती ……… या मानसशास्त्रज्ञाने मांडली ?  (tet 2013 )

Your score is

The average score is 52%

0%

आम्ही दर रोज सकाळी ९ वाजता टेस्ट अपलोड करतो , व आमच्या टेलिग्राम channel वर अपडेट पाठवतो . नवीन अपडेट साठी आमच्या टेलिग्राम channel ला जॉईन करा .


maha tet Marathi telegram channelClick here

social studies test

online preparation for maha tet Marathi and Urdu

subjectMarathi
first languageClick here
mathClick here
science/EVSClick here
ENGLISHClick here
social studiesClick here
child pedagogyClick here
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!