marathi test no 03

marathi test no 03

ctet/maha tet

38

10 मिनिटात आपली क्विझ पूर्ण करा

आपल्या क्विझ ची वेळ संपत आहे ….त्वरा करा ..


Created by admintestdly

Marathi tet

marathi test 03

1 / 10

1) मूळ शब्दाच्या मागे एक किंवा अधिक अक्षरे लावून बनणार्‍या   शब्दांना …………….  म्हणतात .

2 / 10

2) आवक या शब्दाचा विरुद्धर्थी शब्द कोणता ?

3 / 10

3) खालील पैकी उपसर्ग घटित शब्द ओळखा .

4 / 10

4) तदभव शब्द म्हणजे ……..

5 / 10

5) खालील पैकी प्रत्यसाधित शब्द ओळखा .

6 / 10

6) मधुकर चा स्मानार्थी शब्द कोणता ?

7 / 10

7) परिमाण या शब्दाचा अर्थ काय ?

8 / 10

8) पुढील पैकी प्रत्य घटित शब्द ओळखा .

9 / 10

9) खालील दिलेल्या शब्दांपैकी तत्सम शब्द ओळखा .

10 / 10

10) खालील पैकी अभयस्त शब्द ओळखा .

Your score is

The average score is 58%

0%

10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!