marathi test no 02

Marathi test no 02

ctet/maha tet

62

10 मिनिटात आपली क्विझ पूर्ण करा

आपल्या क्विझ ची वेळ संपत आहे ….त्वरा करा ..


Created by admintestdly

Marathi tet

marathi test 02

1 / 10

1) पुढील कोणते नाव आत्मचरित्राचे नाही ?

2 / 10

2) “तुमचं बाळाकडे लक्ष नसेल तर तेच तुमचं लक्ष वेधून घेईल ” यावाक्यातील काळ ओळखा .

3 / 10

3) पुढील समीक्षत्मक पुस्तकांच्या नावामधून नरहर कुरन्द्कर यांचे पुस्तक ओळखा .

4 / 10

4) पुढील लेखकांपैकी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक कोण ?

5 / 10

5) विरुद्धर्थी शब्दांची योग्य जोडी ओळखा .

6 / 10

6) ‘ पाणसप ‘ या सामासिक शब्दातील समासाचे नाव ओळखा :

7 / 10

7) समानार्थी शब्दांची योग्य जोडी ओळखा :

8 / 10

8) ‘ वाच्य + अर्थ ‘ या दोन पदांचा योग्य रीतीने केलेला संधी ओळखा .

9 / 10

9) पुढील जोड्यांमधून योग्य जोडी ओळखा . 

10 / 10

10) पुढील पैकी कोणती प्रकाशन संस्था मुंबई बाहेरची आहे ?

Your score is

The average score is 46%

0%

10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!