marathi test no 01

marathi test no 01

ctet/maha tet

205

10 मिनिटात आपली क्विझ पूर्ण करा

आपल्या क्विझ ची वेळ संपत आहे ….त्वरा करा ..


Created by admintestdly

Marathi tet

मराठी ctet ०१

1 / 10

1) खालील शब्दांपैकी संस्कृत शब्द ओळखा ?

2 / 10

2) खालील पैकी कोणता शब्द फारसी म्हणून मराठीत रूढ झाला आहे ?

3 / 10

3) “अडकिता “हा शब्द कोणत्या भाषेतून आलेला आहे 

4 / 10

4) खालीलशाब्दांपैकी कन्नड शब्द ओळखा .

5 / 10

5) खालील शाब्दांपैकी तेलगू शब्द ओळखा .

6 / 10

6) “सिद्ध “शब्दाच्या प्रकारात खलील पैकी एक घटक येत नाही , तो शोधा 

7 / 10

7) खालील पैकी कोणता शब्द परभाषेतून मराठीत आला ?

8 / 10

8) खलील शब्दांपैकी देशी शब्द कोणता ?

9 / 10

9) खालील शब्दांपैकी पोर्तुगीज शब्द शोधा .

10 / 10

10) दाम या शब्दाचे मूळ रूप कोणत्या भाषेतील आहे ?

Your score is

The average score is 57%

0%

10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!