cdp test tet -2018 01

CDP TEST (TET-2018 ) 01

महा टी ई टी २०१७ मध्ये आलेल्या प्रश्नांवर आधारित आजची टेस्ट. 

बाल मानसशास्त्र महा टी ई टी २०२१

239

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

CDP

CDP TEST (TET-2018) )01

1 / 10

सन 1990 मध्ये भावनिक बुध्दीम्तेची उपपत्ती जॉन मेयर व ……. यांनी मांडली (2018)

2 / 10

दोन समान अध्ययन परिस्थितीमधील विषयांश , ज्ञान ,तंत्र ,कोशल्य इ. घटक व  उदीष्ट्ये यामध्ये समानता असेल तर अध्ययन संक्रमण होते . ही समान घटक उपपत्ती खालीलपैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने मांडली ? (2018)

3 / 10

बड्या व्यक्तीबरोबर काढलेले फोटो आपल्याला आलेले एखादे पत्र इतरांना दाखवून छाप पाडण्याचा प्रयतन करणे म्हणजे ……….. संरक्षण यंत्रनेचा वापर करणे . (2018)

4 / 10

थसटर्नने भाषिक क्षमता ,स्मूर्ती,संख्याज्ञान ,अबोध – गती  ,अनुमान , अवकाशज्ञान व समस्या उकल या प्राथमिक मानसिक क्षमतांना प्रमाण मानून खालीलपैकी बुध्दीची कोणती उपपत्ति मंडमांडली? (2018)

5 / 10

खाली दिलेल्या मानसि संघर्षाच्या परिणामपैकी कोणता परिणाम अयोग्य आहे ? (2018)

6 / 10

” व्यक्तीच्या जैवीक देंगीपासून व्यक्तीने जीवन जगेपर्यंत केलेली वाटचाल म्हणजे व्यक्तिमत्व होय ” अशी व्यक्तिमत्वाची व्याख्या खालीलपैकी कोणत्या मांसशास्त्रज्ञाने केली ? (2018)

7 / 10

कोम्ब्ज व स्किंग यांनी मांडलेल्या प्रेरणेच्या व्याख्येमध्ये खालील कोणते  विधान समाविष्ट आहे ? (2018)

8 / 10

शे श्वावथेतील मूल्यांच्या सामाजिक कोशलयांचा विकसाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान वैशिष्ट्य सांगते ?(2018)

9 / 10

किशोर वयातील मुलांच्या शारीरिक विकासाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ? (2018)

10 / 10

कंठग्रांथितून थायरोकसीन हा स्त्राव जेव्हा जास्त प्रमाणात पाझरतो तेव्हा त्या व्यक्तीमध्ये खालीलपैकी  कोणते लक्षण दिसून येते ? (2018)

Your score is

The average score is 46%

0%

maha tet Marathi telegram channelClick here

online test

अनु.क्रं.क्वीज
टेस्ट १येथे क्लिक करा
टेस्ट २येथे क्लिक करा

child pedagogy online test series for maha tet; join now for free

child pedagogy भाषेवर आधारित क्वीज दिलेले आहेत क्वीज च्या पुढील येथे क्लिक करा वर क्लिक करावे .

अनु.क्रं.क्वीज
टेस्ट ३येथे क्लिक करा
टेस्ट ४येथे क्लिक करा

child pedagogy online test series for maha tet; join now for free

टेस्ट ५येथे क्लिक करा

नवीन टेस्ट २०२१

नवीन टेस्ट क्र.१येथे क्लिक करा
नवीन टेस्ट क्र.२ (१०/०९/२१)येथे क्लिक करा
नवीन टेस्ट क्र.३ (१९/०९/२१)येथे क्लिक करा
नवीन टेस्ट क्र.४ (२३/०९/२१)येथे क्लिक करा

आम्ही दर रोज सकाळी ९ वाजता टेस्ट अपलोड करतो , व आमच्या टेलिग्राम channel वर अपडेट पाठवतो . नवीन अपडेट साठी आमच्या टेलिग्राम channel ला जॉईन करा .


online preparation for maha tet Marathi

subjectMarathi
first languageClick here
mathClick here
science/EVSClick here
ENGLISHClick here
social studiesClick here
child pedagogyClick here
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023