CDP new test 4

CDP new test 4

बाल मानसशास्त्र 

२०१४ मधील आलेल्या प्रश्नावर आधारित आजची टेस्ट .

400

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

CDP

CDP TETS (TET-2014) 01

1 / 10

कोणत्या शस्त्र्ज्ञाने  ” अध्ययन संक्रमण हे केवळ विषयाच्या सारखेपणावर अवलंबून नसूनतत्वे शोधून सामान्यीकरण करणे  यावरही अवलंबून आहे ” या मुघावर भर दिला : (tet – 2014 )

2 / 10

लेखी परीक्षा मध्ये सुधारणा करण्याच्या द्रूष्टीने खालीलपैकी कोणती बाब उपयुक्त ठरणार नाही ? (tet-2014 )

3 / 10

बुध्दिमतेची व्याख्या करताना वील्यम जेम्स यांनि खालीलपैकी कोणत्या घटकावर भर दिला आहे ? (tet -2014)

4 / 10

भूषण संगणक अभियंता ,मनीष शिक्षिका ,मिलिंद लघूउघोजक आणि मानली पोल्ट्री व्यावसायिक आहे ;यावरून चतुर्थक व्यवसाय करणारे कोण ?  (tet-2014 )

5 / 10

व्यक्तिविकासासंदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान योग्यआहे ?  (tet -2014 )

6 / 10

‘ चित्रकला ,हस्तकला या विषयांच्या अभ्यासात व्यवस्थितपाणा,टापटीप ,सोंदर्य पाहणारे विघार्थी ,तो तास संपल्यावर सर्व वर्गभर कचरा करीत निघून जातात .” हे विधान अध्ययन संक्र्म्नाच्या कोणत्या उपपत्तिशी संबंधित आहे ? (tet-2014 )

7 / 10

एका वेळी  एक पायरी ,ताबडतोब पडताळा ,सक्रिय प्रतिसाद ही तत्वे असलेले क्रमनिव्त अध्ययन खालीलपैकी कोणता उपपत्तींवर आधारलेले  आहे ? (tet – 2014 )

8 / 10

खालीलपैकी  व्याख्यान  पध्दती संदर्भातील कोणते विधान असत्य आहे ?  (tet – 2014 )

9 / 10

कुमारवस्थेतील मानसिक  व भावनिक विकासासंदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान असत्य आहे ?  (tet -2014 )

10 / 10

” व्यक्तिला लहानपणी एखाघा शिक्षिकेने शिकविलेले कविता ,तेव्हाचा प्रसंग जसाच्या तसा खूप वर्षानी आठवितो ,” हे उदाहरण कोणत्या प्रकारच्या  कल्पनेचे आहे ? (tet -2014 )

Your score is

The average score is 54%

0%

आम्ही दर रोज सकाळी ९ वाजता टेस्ट अपलोड करतो , व आमच्या टेलिग्राम channel वर अपडेट पाठवतो . नवीन अपडेट साठी आमच्या टेलिग्राम channel ला जॉईन करा .


maha tet Marathi telegram channelClick here

social studies test

online preparation for maha tet Marathi and Urdu

subjectMarathi
first languageClick here
mathClick here
science/EVSClick here
ENGLISHClick here
social studiesClick here
child pedagogyClick here

Share this:

रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023