aptitude test 06 maha tait

Spread the love

aptitude test 06 maha tait

marathi

31

COMPLETE YOUR QUIZ IN 20 MINUTS


MAHA TAIT

aptitude test 04 maha tait

aptitude test 06 mahatait

marathi

1 / 30

पुढीलपैकी आज्ञार्थी वाक्य कोणते ? (2018)

2 / 30

पुढीलपैकी वचनाची  योग्य जोडी कोणती ? (2020)

3 / 30

डा . ए . पी . जे . अब्दुल कलाम यांची पुढिलपैकी  …………. ही ओळख नाही . (2020)

4 / 30

पुढीलपैकी कोणता दिवस ‘ बालिका दिन ‘ म्हणून साजरा करतात ? (2020)

5 / 30

शाळेच्या स्नेहसंमेलनासाठी मान्यवर लेखकांना पाहुणे म्हणून बोलविण्यासाठी लिहिलेले पत्र हे कोणत्या प्रकारचे असेल ? (2020)

6 / 30

पुढीलपैकी  अशुध्द शब्द कोणता ? (2018)

7 / 30

पुढीलपैकी उपसर्गघटीत शब्द कोणता ? (2020)

8 / 30

पुढीलपैकी  निश्चितपणे एकवचनि शब्दाचा पर्याय कोणता ? (2018)

9 / 30

खालील वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार ओळखा ? (2018)

‘ अर्जुन नेहमीच मदत करण्यास तयार असे ‘

10 / 30

‘ नीर ‘ या शब्दाला  समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ? (2018)

11 / 30

घोडे बांधण्याची किल्ल्यावरील जागा (2020)

12 / 30

‘ कमळ ‘ या शब्दाला समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ? (2020)

13 / 30

‘ पिशवीत काय आहे हे कुणालाच माहिती नाही ‘ अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार कोणता ? (2020)

14 / 30

पुढील वाक्यातील विशेषणाचा प्रकार कोणता ? (2020)

15 / 30

‘ गीताई ‘ या ग्रंथाचे लेखक कोण ? (2020)

16 / 30

पुढीलपैकी अशुद्ध शब्द – ओळखा . (2020)

17 / 30

पुढीलपैकी कोणता शब्द उपसर्गघटित  नाही ? (2018)

18 / 30

पुढीलपैकी अर्थाच्या दुष्टिने गटात न बसणारा शब्द ओळखा . (2020)

19 / 30

‘ गडकरी ‘ हा माझ्या व्याख्यानाचा दूसरा आवडता विषय असेल . वाक्यातील  काळ ओळखा . (2020)

20 / 30

वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा . (2020)

कुत्रा भुंकू लागताच मुले पळू लागली .

21 / 30

वाक्यात नसलेले विरामचिन्ह कोणते ? (2020)

मिनू सांगू लागली . ” आजोबा , वेबसाईट म्हणजे ‘ संकेत स्थळ ‘ . कळलं का आता ? “

22 / 30

‘सर्वच कलाकारांचा अप्रतिम अभिनय पाहून प्रेक्षकांचे ……….. ‘ योग्य  वाक्यप्रचार कोणते ? (2018)

23 / 30

‘ पुजा उद्या येणार आहे ना ? ‘ वाक्याचा प्रकार कोणते ? (2020)

24 / 30

वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात कोणती ? (2020)

घरशेजारी ठेवलेल्या गवताच्या गंजिला सकाळी अचानक आग लागली .

25 / 30

पुढीलपैकी विरुध्दर्थी शब्दांची योग्य जोडी कोणती ? (2020)

26 / 30

‘ श्रध्दांजली ‘ मधील एकूण वर्ण किती ? (2020)

27 / 30

पुढीलपैकी विरुध्द लिंगी शब्दाची चुकीची जोडी ओळखा .(2020)

28 / 30

पुढीलपैकी योग्य वाक्यप्र्चार असलेला पर्याय कोणता ? (2020)

29 / 30

अनियमित पाणिपूरवठ्याबाबत महानगरपालिकेला लिहिलेले …… पत्र कोणत्या प्रकारचे असेल ? (2018)

30 / 30

पुढीलपैकी वेगळ्या अर्थाचा शब्द कोणता ? (2018)

Your score is

The average score is 37%

0%

सीटेट august 2023 का रिजल्ट जारी, डिजी लॉकर पर ऐसे चेक करें परिणाम गणेश चतुर्थी शुभकामनाएँ; download wishing hd images हिंदी दिवस पर निबंध हिंदी दिवस 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी दिवस भाषण संग्रह
सीटेट august 2023 का रिजल्ट जारी, डिजी लॉकर पर ऐसे चेक करें परिणाम गणेश चतुर्थी शुभकामनाएँ; download wishing hd images हिंदी दिवस पर निबंध हिंदी दिवस 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी दिवस भाषण संग्रह