MATH TEST (TET- 2018 ) 01

MATH TEST (TET- 2018 ) 01

महा टी ई टी २०१८ मध्ये आलेल्या प्रश्नावर आधारित आजची टेस्ट .

68

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

math marathi

MATH TEST (TET- 2018 ) 01

1 / 10

एके  वर्षी महाराष्ट्र दिन रविवार आहे . तर त्याची वर्षी  बालदिन कोणत्या वारी असेल ? (2018)

2 / 10

48 वस्तु समान वाटायच्या असतील ;तर किती प्रकारे वाटता येतील ?(2018)

3 / 10

काही मुलांनी प्र्त्येकी 17 वह्या वाटायचे ठरले . परंतु प्र्त्येक्षात प्र्त्येकी 28 वह्या वाटल्या . तेव्हा 352 वह्या कमी पडल्या असतील ; तर त्या मुलांची संख्या किती असेल ? (2018)

4 / 10

74. 376 या संख्येतील उजवीकडील ‘ 7’ ची स्थानिक किंमत डावीकडील ‘ 7’ च्या स्थानिक किंमतीच्या किती पट आहे ? (2018)

5 / 10

( 12 व 101 ), (9 व 39 ) , ( 9 व 49 ) , (11 , 111) , आणि (19 , 247) , यापैकी सहमुळ संख्यांच्या जोडी किती ? (2018)

6 / 10

तीन पेट्यांमध्ये अनुक्रमे 144 , 112  व 192 वह्या आहेत . त्या पेट्यांतील वह्यांचे समान वह्या असलेले गठ्ठे करायचे असल्यास ; प्रत्येक गठ्ठयात जास्तीत जास्त किती वह्या घ्याव्यात ? (2018)

7 / 10

शेजारील आकूतीतील त्रिकोणाची संख्या किती ? (2018)

8 / 10

सविताचे मानसिक वेतन 10000 रुपये असून ते वेदिकाच्या मानसिक वेतनाची रक्कम आसियाच्या मासिक वेतनाच्या दुप्पट आहे . तर आसियाचे मानसिक वेतन किती रुपये असेल ? (2018)

9 / 10

शेजारील घडणीवरुण  तयार होणार्‍या इष्टीकाचीती आकाराच्या  पेटीच्या ‘d’ च्या विरुद्ध पुष्ठावर कोणते अक्षर असेल ? (2018)

10 / 10

दोन अंकी सम संख्या व विषम संख्या यांच्या बेरीजतील फरक किती ? (2018)

Your score is

The average score is 41%

0%

आम्ही दर रोज सकाळी ९ वाजता टेस्ट अपलोड करतो , व आमच्या टेलिग्राम channel वर अपडेट पाठवतो . नवीन अपडेट साठी आमच्या टेलिग्राम channel ला जॉईन करा .


maha tet Marathi telegram channelClick here

social studies test

online preparation for maha tet Marathi

subjectMarathi
first languageClick here
mathClick here
science/EVSClick here
ENGLISHClick here
social studiesClick here
child pedagogyClick here

Maha TET will be held on October 30, 2021

रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023