jumbo test evs join now maha tet 2021

jumbo test evs join now maha tet 2021

मी भावी शिक्षकांना यशस्वी TET २०२१ साठी शुभेच्छा देतो.

तुम्ही आमची TET ऑनलाइन चाचणी मालिका वापरली आहे. आपण अद्याप ते केले नसल्यास, खालील दुव्यावर क्लिक करून 30 चाचणी 300 प्रश्न सोडवा. देवाची इच्छा असेल तर ते नक्कीच उपयोगी पडेल.

evs ऑनलाइन चाचणी मालिका

292

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

विज्ञान /पर्यावरण

jumbo test 01 evs/science

पापार्यावरण /विज्ञान वर आधारित ३० प्रश्नाचे जम्बो टेस्ट .

1 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

2 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

3 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

4 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

5 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

6 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

7 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

8 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

9 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

10 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

11 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

12 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

13 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

14 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

15 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

16 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

17 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

18 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

19 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

20 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

21 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

22 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

23 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

24 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

25 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

26 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

27 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

28 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोधा 

29 / 30

खालील दिलेल्या चार पदांपैकी तीन पदांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असून एक पद भिन्न आहे . म्हणजेच तीन समान पदांचा एक गट तयार होतो . या गटात न बसणारे पद शोधा .

30 / 30

 गटात न बसणारा शब्द शोध .

Your score is

The average score is 58%

0%

जंबो चाचणीची गणना खाली केली आहे.

वैशिष्ट्ये


मागील प्रश्न पत्रिके वर आधारित

महत्त्वाच्या प्रश्नांचे समावेश

कमी वेळेत जास्त फायदे

पूर्णपणे मोफत

starting from 20/10/2021


maha tet Marathi telegram channelClick here

jumbo test evs join now maha tet 2021

subjectMarathi
first languageClick here
mathClick here
science/EVSClick here
ENGLISHClick here
social studiesClick here
child pedagogyClick here

Maha TET will be held on October 30, 2021

Share this:

Leave a Comment

रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023