aptitude test 04 maha tait

Spread the love

aptitude test 04 maha tait

312

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

MAHA TAIT

aptitude test 04 maha TAIT

1 / 10

खालीलपैकी कोणता शब्द अशुद्ध नाही ?

2 / 10

‘ धान्य पाखडण्याचे साधन ‘ या शब्दसमूहासाठी वापरला जाणारा एकच अचूक शब्द ओळखा :

3 / 10

पुढील अपूर्ण म्हण पूर्ण करा : ‘अन्नछत्रात जाऊन ………’

4 / 10

बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द वाक्यात लिहिताना कोणत्या विरामचिन्हाचा उपयोग करतात ?  (tet-२०१६ )

5 / 10

‘कमल ‘ या शब्दाचा समानार्थी  नसलेला शब्द कोणता ?

6 / 10

‘वार्याने हलते रान ‘. यातील ‘रान ‘ या नामाचे लिंग ओळख :

7 / 10

शब्दांच्या एकून जातीपैकी किती शब्दजाती ‘अविकार ‘ आहेत ?

8 / 10

शब्दश : होणाऱ्या अर्थापेक्षा  भिन्न व विशिष्ट अर्थाने व रूढ  झालेल्या शब्दसमूहाला काय म्हणतात ?

9 / 10

‘ नव्याची नवलाई साऱ्यांनाच वेड लावते ‘या वाक्यातील भाववाचक  नाम ओळख :

10 / 10

वडील मंडळीस पत्र लिहिताना लिहीयचा अचूक मायना कोणता ?

Your score is

The average score is 45%

0%

सीटेट august 2023 का रिजल्ट जारी, डिजी लॉकर पर ऐसे चेक करें परिणाम गणेश चतुर्थी शुभकामनाएँ; download wishing hd images हिंदी दिवस पर निबंध हिंदी दिवस 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी दिवस भाषण संग्रह
सीटेट august 2023 का रिजल्ट जारी, डिजी लॉकर पर ऐसे चेक करें परिणाम गणेश चतुर्थी शुभकामनाएँ; download wishing hd images हिंदी दिवस पर निबंध हिंदी दिवस 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी दिवस भाषण संग्रह