ctet 2022

online preparation 

Thick Brush Stroke

मराठी- अध्यापनशास्त्र

ctet 2022

online preparation 

तदभव शब्द म्हणजे ........

मराठी-व्याकरण 

संस्कृत मधून बदल होऊन आलेले

ctet 2022

online preparation 

मूळ शब्दाच्या मागे एक किंवा अधिक अक्षरे लावून बनणार्‍या   शब्दांना ................  म्हणतात .

मराठी-व्याकरण 

उपसर्ग 

ctet 2022

online preparation 

पुढील पैकी प्रत्य घटित शब्द ओळखा .

मराठी-व्याकरण 

लालसर 

ctet 2022

online preparation 

खालील पैकी उपसर्ग घटित शब्द ओळखा .

मराठी-व्याकरण 

आजन्म 

ctet 2022

online preparation 

खालील पैकी अभयस्त शब्द ओळखा .

मराठी-व्याकरण 

करकर 

ctet 2022

online preparation 

खालील दिलेल्या शब्दांपैकी तत्सम शब्द ओळखा .

मराठी-व्याकरण 

प्रीती 

ctet 2022

online preparation 

परिमाण या शब्दाचा अर्थ काय ?

मराठी-व्याकरण 

माप 

ctet 2022

online preparation 

मधुकर चा स्मानार्थी शब्द कोणता ?

मराठी-व्याकरण 

भ्रमर 

ctet 2022

online preparation 

आवक या शब्दाचा विरुद्धर्थी शब्द कोणता ?

मराठी-व्याकरण 

जावक 

ctet 2022

online preparation 

इतर महत्वाचे प्रश्न मंजुषा मध्ये भाग घ्या. खालील बटन क्लिक करून 

मराठी- pedagogy