ctet 2022

online preparation 

Thick Brush Stroke

मराठी- अध्यापनशास्त्र

ctet 2022

online preparation 

प्रक्रियात्मक लेखन पद्धतीत कोणत्या गोष्टीवर लक्ष केन्द्रित असते ?

मराठी-pedagogy

लेखन पद्धती व निष्पत्ति हे दोन्ही

ctet 2022

online preparation 

कौशल्यापूर्ण वाचन म्हणजे ........................ वचन नव्हे .

मराठी-pedagogy

ठरवून केलेले

ctet 2022

online preparation 

मुक वाचनाने वाचकाला खालील पैकी कोणत्या गोष्टीचा  सर्वात कमी लाभ होतो ?

मराठी-pedagogy

बोलण्याचे कौशल्य

ctet 2022

online preparation 

प्रतिमा उपागमसंदर्भात विद्यार्थ्यांना लेखन कार्य देताना शिक्षकाने खालील पैकी कोणत्या बाबीचा वापर करू नये ?

मराठी-pedagogy

श्रुत लेखन

ctet 2022

online preparation 

भाषा शिकविण्यासाठी व्यगोत्सकी च्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचा घटक कोणता ?

मराठी-pedagogy

सामाजिक अभिसरण

ctet 2022

online preparation 

चांगला श्रोता ......................

मराठी-pedagogy

त्यावरील प्रश्नाचा अचूक उत्तर देतो

ctet 2022

online preparation 

इतर महत्वाचे प्रश्न मंजुषा मध्ये भाग घ्या. खालील बटन क्लिक करून 

मराठी- pedagogy