ctet 2022

online preparation 

self evaluation

मराठी

ctet 2022

online preparation 

‘अकलेचा खंदक ‘ या वाक्याप्रचारचा अर्थ ओळखा .

मराठी-pedagogy

मूर्ख मनुष्य

ctet 2022

online preparation 

‘तो घरी अचकाण आला ‘. – अधोरेखित शब्दाचा क्रियाविशेषन प्रकार ओळखा

मराठी

कालवाचक

ctet 2022

online preparation 

वाचन सुरुवातीच्या काळात शिक्षकाने कोणत्या गोष्टीवर जास्त भर द्यावा ?

मराठी-pedagogy

अक्षर- उच्चार यांच्यामधील संबंध विकसित करणे

ctet 2022

online preparation 

जलावतरण ‘ या संधीचा योग्य विग्रह कोण ?

मराठी-pedagogy

जल + अवतरण

ctet 2022

online preparation 

तक्रार आरजमध्ये तक्रारीचा माजुकर कोठे असला पाहिजे ?

मराठी-pedagogy

परीछेद 2 मध्ये

ctet 2022

online preparation 

भावे प्र्योगात  क्रियापदाचे रूप ……

मराठी-pedagogy

तृतीय पुरुषी नपुंसकलिंगी एकवचनी असते .

self evaluation

ctet 2022

online preparation 

इतर महत्वाचे प्रश्न मंजुषा मध्ये भाग घ्या. खालील बटन क्लिक करून 

मराठी- pedagogy